Висше училище "Земеделски колеж"
Филиалът на Висше Училище "Земеделски Колеж" в град Русе отваря врати за студенти през 2003 година. През 2008 година той е акредитиран с най-висока оценка от НАОА.
Висшето училище разполага със съвременна учебна база, богата библиотека, компютърна зала с високоскоростен интернет и много други удобства на разположение на студентите.
Ерудирани и международно признати преподаватели се грижат за качествената, професионално насочена подготовка на бъдещи мениджъри в агробизнеса, агрономи, специалисти за винопроизводството, градинарството и алтернативния туризъм.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ “ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ” – РУСЕ
гр. Русе, бул.”Цар Освободител”185
проф. дсн Кольо Василев - директор на В.У. "Земеделски Колеж" - филиал Русе,

Тел. 082 823 931 и 082 834 341

Прегледи днес 0
Прегледи общо 216

 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Предложения за 25-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 19.09.2017 г.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 20 юли 2017 година, начало 09:00 часа
Предложения за 24-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 20.07.2017 г.
Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД