Агенция за регионално развитие на Северен Централен район

Агенцията за регионално развитие на Северен Централен район е създадена на 2 декември 1999 г. в гр. Русе, България и е съвместна инициатива на представителите на местната и регионална власт, неправителствените организации и бизнеса от 5-те области включени в Северен Централен планов район (Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Това е една от първите регионални организации в България, които работят на ниво планов район и имат за цел да координират усилията на представителите на всички сектори за постигане устойчивото развитие на района.


Прегледи днес 0
Прегледи общо 87

 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 20 юли 2017 година, начало 09:00 часа
Предложения за 24-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 20.07.2017 г.
Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 22 юни 2017 година, начало 09:00 часа

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД