Агенция за регионално развитие на Северен Централен район

Агенцията за регионално развитие на Северен Централен район е създадена на 2 декември 1999 г. в гр. Русе, България и е съвместна инициатива на представителите на местната и регионална власт, неправителствените организации и бизнеса от 5-те области включени в Северен Централен планов район (Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Това е една от първите регионални организации в България, които работят на ниво планов район и имат за цел да координират усилията на представителите на всички сектори за постигане устойчивото развитие на района.


Прегледи днес 0
Прегледи общо 90

 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе
Предложения за 32-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 22.03.2018 г.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД