Агенция за регионално развитие на Северен Централен район

Агенцията за регионално развитие на Северен Централен район е създадена на 2 декември 1999 г. в гр. Русе, България и е съвместна инициатива на представителите на местната и регионална власт, неправителствените организации и бизнеса от 5-те области включени в Северен Централен планов район (Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Това е една от първите регионални организации в България, които работят на ниво планов район и имат за цел да координират усилията на представителите на всички сектори за постигане устойчивото развитие на района.


Прегледи днес 0
Прегледи общо 88

 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Предложения за 28-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се състои на 14.12.2017 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 23 ноември 2017 година, начало 09:00 часа
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №16.
Предложения за 27-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 23.11.2017 г.

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД