Агенция за регионално развитие на Северен Централен район

Агенцията за регионално развитие на Северен Централен район е създадена на 2 декември 1999 г. в гр. Русе, България и е съвместна инициатива на представителите на местната и регионална власт, неправителствените организации и бизнеса от 5-те области включени в Северен Централен планов район (Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Това е една от първите регионални организации в България, които работят на ниво планов район и имат за цел да координират усилията на представителите на всички сектори за постигане устойчивото развитие на района.


Прегледи днес 0
Прегледи общо 91

 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Предложения за 36-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 19.07.2018 г.
Протокол 35 ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 юни 2018 година, начало 09:00 часа
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложения за 35-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се поведе на 21.06.2018 г.

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД