РУСЕНСКИ И ГЮРГЕВСКИ ПОЖАРНИКАРИ ДЕМОНСТРИРАХА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Демонстрация на възможностите на нови противопожарни автомобили и съвместни действия при извънредни ситуации в граничния район беше направена днес в Русе. Сред гостите на организираното от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ събитие бяха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, неговият заместник Свилен Иванов, директорът на Дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров, заместник областните управители Веско Маринов и д-р Андриан Райков и председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Васил Пенчев.
Пред организаторите и гостите, г-н Стоилов заяви, че съвместната демонстрация на нови специализирани противопожарни автомобили, най-съвременни средства за пожарогасене и апарати за осигуряване на живота и здравето на личния състав в огнището на пожара, е пореден пример за добрите резултати на трансграничното сътрудничество между България и Румъния. „Подобни инициативи, разработени на основата на местно партньорство, затвърждават ролята на трансграничното сътрудничество, като реално допринасят за решаването на важни, социално значими проблеми“, каза още кметът на Община Русе.
На демнострацията бяха представени възможностите на
новите специализирани противопожарни автомобили, закупени по проект EMES – „Осигуряване на ефикасен мениджъмънт на съвместните действия при реагиране на извънредни ситуации в граничния район Гюргево-Русе“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г. Бяха показани най-съвременните средства за пожарогасене и апарати за осигуряване на живота и здравето на личният състав в огнището на пожара. До този момент, по проекта има закупени два специализирани автомобила, 120 каски, 240 ръкавици, 120 ботуши, компресор за въздух, специален център за дихателна защита и други средства и инвентар за противопожарна защита.  


Версия за печатВерсия за печат | 26-02-2013, 16:16:00
 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе
Предложения за 32-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 22.03.2018 г.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД