ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ „СПОТ – СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”

На 28.02.2013г., от 11ч. в хотел „Космополитан”, ул. „Добри Немиров” № 1-3, ще се проведе втори информационен ден, във връзка с реализирането на Проект „Социално предприятие – обществена трапезария”. На него ще бъдат представени изпълнението на проекта и предстоящите дейности, предвидени в Договор № BG051PO001-5.1.02-0021-С001 между Агенция социално подпомагане и Община Русе. В информационния ден ще участват Иван Григоров – зам.-кмет „Хуманитарни дейности”, Катя Павлова – директор на Дирекция „Европейско развитие”, Мариела Личева – директор на Дирекция „Здравни и социални дейности”, екипът за управление на проекта и управителят на трапезарията. Поканени са и представители на различни институции от общината и областта, неправителствения сектор, както и граждани и потребители на социалната услуга.
Проектът се финансира от Европейски социален фонд 2007-2013г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”.
Социалното предприятие – обществена трапезария е насочено към осигуряване на храна на специфични уязвими групи население на територията на общината – основно възрастни, самотноживеещи хора, лица с увреждания и други групи в риск от социална изолация. Трапезарията се намира в сградата на Средношколското общежитие на бул. «Липник» №117 и от 04.10.2012г. отвори врати за първите желаещи да се възползват от социалната услуга. Към настоящия момент, капацитетът й е запълнен и всеки ден 100 потребителя получават топъл обяд в уютна обстановка.
 


Версия за печатВерсия за печат | 26-02-2013, 13:05:00
 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Предложения за 28-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се състои на 14.12.2017 г.
ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 23 ноември 2017 година, начало 09:00 часа
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №16.
Предложения за 27-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 23.11.2017 г.

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД