вторник, 05.февруари 2013
Публикувано на: 05.02.2013, 00:00часа | 1112 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 24.януари 2013

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции”


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции Публикувана в сайта на АОП под №...
Публикувано на: 24.01.2013, 16:00часа | 921 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
вторник, 11.декември 2012
Публикувано на: 11.12.2012, 00:00часа | 749 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
вторник, 13.ноември 2012

Разяснения към постъпило писмено заявление съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП за поръчка с ID номер 00115-2012-0036


Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителни и монтажни работи в комплексен онкологичен център - Русе”   ДО:             ВСИЧКИ ЛИЦА,...
Публикувано на: 13.11.2012, 00:00часа | 767 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
вторник, 30.октомври 2012
Публикувано на: 30.10.2012, 00:00часа | 770 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
сряда, 17.октомври 2012

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителни и монтажни работи, извършвани в комплексен онкологичен център - Русе"


Предмет на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки е: 779 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
вторник, 16.октомври 2012

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на съоръжения, оборудване и обзавеждане на комплексен онкологичен център - Русе"


Предмет на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки е : „Закупуване на съоръжения, оборудване и обзавеждане за комплексен онкологичен център -...
Публикувано на: 16.10.2012, 00:00часа | 1014 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
вторник, 18.септември 2012

Разяснения към постъпило писмено заявление съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП за поръчка с ID номер 00115-2012-0032


Предмет на поръчката: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ“
ДО:             ВСИЧКИ ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ 898 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
понеделник, 20.август 2012

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ"
Предмет на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка е: Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ", възлагана в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №...
Публикувано на: 20.08.2012, 00:00часа | 889 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 03.февруари 2011

Доставка /зареждане/ на бензин и дизелово гориво за автомобилите на ДСХ” Възраждане ", ДВФУ”Милосърдие”, ДВД”Приста”, ДДЛРГ”Р.Гатева”, ДДЛРГ ”Св.Д.Басарбовски” и Домашен социален патронаж


П О К А Н А Община Русе в качеството си на Възложител, на основание чл.2, ал.1, т.2, във връзка с чл.2б, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и на основание Заповед РД01/260 от 01.02.2011г.на Кмета, отправя покана до всички заинтересовани лица да представят...
Публикувано на: 03.02.2011, 00:00часа | 2553 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
сряда, 02.февруари 2011

Подготовка на идеен проект за изграждане на ПСОВ и технически проекти за изграждане на канализация и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения на с. Тетово, Община Русе”


П О К А Н А Община Русе, пл.“Свобода” № 6, на основание Решение № РД01/200 от 26.01.2011 год. на Кмета на Община Русе, кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Подготовка на идеен проект за...
Публикувано на: 02.02.2011, 00:00часа | 2289 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 30.септември 2010

СЪОБЩЕНИЕ


Към момента обществената поръчка за избор на изпълнител с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по три обекта – Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Пантеон на възрожденците и Русенска художествена галерия“, от проект на Община Русе с договор N:...
Публикувано на: 30.09.2010, 00:00часа | 2662 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 12.август 2010

Доставка на хранителни продукти за Детска млечна кухня, Русе по обособени позиции /групи/, съгласно Закона за храните


О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Община Русе, пл.“Свобода” № 6, тел. 826 100, на основание чл.27, ал.3 от Закона за обществени поръчки и Решение № РД 01/ 2622/ 02.08.2010 год. на Кмета на Община Русе, кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане...
Публикувано на: 12.08.2010, 00:00часа | 2795 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
вторник, 10.август 2010

Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж, домове за стари хора и домове за деца, лишени от родителски грижи на територията на Община Русе по обособени позиции /групи/


О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Община Русе, пл.“Свобода” № 6, тел. 826 100, на основание чл.27, ал.3 от Закона за обществени поръчки и Решение № РД 01/ 2608/ 30.07.2010 год. на Кмета на Община Русе, кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за...
Публикувано на: 10.08.2010, 00:00часа | 2768 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 18.февруари 2010

Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Семерджиево – Ястребово от утвърдената Общинска транспортна схема


Община Русе, пл. “Свобода” № 6, тел. 881- 678, на основание чл.17, ал.4 и чл. 20 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС, Решение № 578, прието с Протокол № 29/11.06.2009 г. на Общински съвет – Русе, и Заповед № РД 01/534 от 17.02.2010 г. на Кмета на Община Русе, обявява конкурс за...
Публикувано на: 18.02.2010, 10:03часа | 2692 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Предложения за 36-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 19.07.2018 г.
Протокол 35 ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 юни 2018 година, начало 09:00 часа
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложения за 35-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се поведе на 21.06.2018 г.

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД