неделя, 17.юни 2012

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2012 г. НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ


  ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА ИЗтеглете цялата документация от тук!
Публикувано на: 24.06.2009, 12:14часа | 7902 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
вторник, 28.февруари 2012

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г.


Приета с Решение № 65 по Протокол № 6/16.02.2012 г. на Общински съвет – Русе І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Конституцията на Република България от 1991 г. за пръв път раздели общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост. Придобиването, управлението и разпореждането с...
Публикувано на: 28.02.2012, 00:00часа | 3410 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
сряда, 26.януари 2011

ПРОГРАМА „АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ” (ИН ВИТРО) - ОБЩИНА РУСЕ


Програмата „Асистирана репродукция” (ин витро) се осъществява на два етапа през съответната година с бюджет, гласуван с Решение на Общински съвет – Русе. І. Задължителни изисквания: 1. Документ за семейно положение издаден от Община Русе 2. Медицинска документация –...
Публикувано на: 26.01.2011, 00:00часа | 5869 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 04.септември 2008

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА В ОБЩИНА РУСЕ


ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА В ОБЩИНА РУСЕ СЪДЪРЖАНИЕ І. АНОТАЦИЯ 1. Описание на проблема 2. Причини за възникване на проблема 3. Популация на бездомните кучета 4. Съществуващо положение ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕРКИ 1.Метод 2.Мерки ІV....
Публикувано на: 04.09.2008, 08:43часа | 6629 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Предложения за 36-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 19.07.2018 г.
Протокол 35 ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 юни 2018 година, начало 09:00 часа
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложения за 35-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се поведе на 21.06.2018 г.

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД