петък, 15.февруари 2013

Списък на спортните обекти и съоръжения - общинска собственост, управлявани от ОП «Спортни имоти», придвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №437 прието с


1. Обект намиращ се в гр. Русе СК ”Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1.6 с площ 16,65 кв.м., като треньорска стая – АОС № 6205/31.03.2010г. 2. Обект намиращ се в СК ”Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1.12 с площ 32,40 кв.м., като треньорска стая – АОС №...
Публикувано на: 15.02.2013, 00:00часа | 915 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
вторник, 12.февруари 2013

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На 49 години днес почина дългогодишната служителка на Община Русе Маринета Бянова Рудницка. Тя е била началник на отдел „Гражданско състояние“ от 1993 до 1999г. Преди това, в продължение на 5 години, е работила в различни звена на Окръжен народен съвет. Поклонението пред тленните...
Публикувано на: 12.02.2013, 00:00часа | 1273 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
понеделник, 11.февруари 2013

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Русе съобщава, че авария в електропреносната мрежа е предизвикала повреда на телефонната централа на администрацията. Това е причината телефонните връзки с Общината и част от общинските звена да са затруднени. До отстраняване на аварията, всички институции и граждани могат да ползват за...
Публикувано на: 11.02.2013, 00:00часа | 969 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 01.февруари 2013

Регистрация и пререгистрация на производителите на винено грозде


Относно: Регистрация и пререгистрация на производителите на винено грозде УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В Община Русе постъпи писмо Вх. №15-35-1/25.01.2013 г. на Изпълнителна агенция по лозата и виното, относно събирането на информация за поддържане на актуален регистър на производителите на...
Публикувано на: 01.02.2013, 00:00часа | 610 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
понеделник, 21.януари 2013

Списък на спортните обекти и съоръжения - общинска собственост, управлявани от ОП «Спортни имоти», придвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №371 прието с


О Б Щ И Н А Р У С Е ИЗХ. №…………………… С П И С Ъ К на спортните обекти и съоръжения - общинска собственост, управлявани от ОП «Спортни имоти», придвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание...
Публикувано на: 21.01.2013, 00:00часа | 753 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 03.януари 2013

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


В края на месец декември 2012 година беше сключен договор между Община Русе и д-р Свилен Лазаров от АСИМП по Спортна медицина за извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе, както и лечение на деца с начална степен на гръбначни изкривявания от 1 до 4 клас....
Публикувано на: 03.01.2013, 00:00часа | 757 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 21.декември 2012

СЪОБЩЕНИЕ


На 28.12.2012 г. /петък/, поради приключване на финансовата 2012 година, клонът на „Инвестбанк” АД, намиращ се в Центъра за административни услуги и информация в централната сграда на Община Русе на пл. „Свобода” № 6, ще работи с клиенти до 12.00 часа. От 12.00. до...
Публикувано на: 21.12.2012, 00:00часа | 660 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 20.декември 2012

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с предстоящите коледните и новогодишни празници, в периода 24.12.2012 г. – 02.01.2013 г., движението на линиите от градския транспорт ще се осъществява както следва: - на 24, 25, 26 и 31 декември всички превозвачи ще изпълняват неделни зимни разписания; - на 31 декември...
Публикувано на: 20.12.2012, 00:00часа | 671 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 07.декември 2012

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. РУСЕ /ИПГВР/


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ГРАЖДАНИ НА РУСЕ, На 14 и 15 декември 2012 г., в сградата на Община Русе, пл. „Свобода” № 6, в Пленарна зала, ще се проведат допълнителни обществени обсъждания за трите зони на въздействие по проект „Интегриран план за градско възстановяване и...
Публикувано на: 07.12.2012, 00:00часа | 731 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

СЪОБЩЕНИЕ


Община Русе уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че за инвестиционно предложение „Изграждане на специализирана детска градина за интегрирани социални услуги” с местоположение: гр. Русе, ж.к. „Чародейка-Г-юг”, УПИ ІІ-154, кв. 607, с възложител:...
Публикувано на: 07.12.2012, 00:00часа | 734 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
вторник, 04.декември 2012

В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТЪПИ ПИСМО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ,С ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАРТИРАЛИ ОТ 26.11.2012 ГОД. НОВИ УТВЪРДЕНИ СХЕМИ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТЪПИ ПИСМО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ,С ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАРТИРАЛИ ОТ 26.11.2012 ГОД. НОВИ УТВЪРДЕНИ СХЕМИ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Изтеглете висчки файлове от тук! 
Публикувано на: 04.12.2012, 00:00часа | 733 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 22.ноември 2012

СЪОБЩЕНИЕ


В Общинска администрация Русе се получи писмо с Вх. №90-10-8/20.11.2012 г. от Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”, съдържащо информация за промени в приема на заявления по кредит животни 2012 г. и за стартиране нов прием на заявления по НПП 2011-2013 г. В резюме...
Публикувано на: 22.11.2012, 00:00часа | 625 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 16.ноември 2012

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ


На територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за „Изграждане и монтажна плаваща електроцентрала на течащи води с гребни колела с мощност 150- 200 кW.”, с местоположение: коритото на р. Дунав в участък от км 494,900 до км 487,500, с възложител ЕТ...
Публикувано на: 16.11.2012, 00:00часа | 762 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
събота, 10.ноември 2012

Важно съобщение


Община Русе на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план към идеен проект за канализация и довеждащ колектор на кв. „Средна кула” и кв. „Долапите”. Предмет на парцеларния план е изготвянето на проект за заустване на...
Публикувано на: 10.11.2012, 00:00часа | 715 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 09.ноември 2012

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 680/07.11.2012г. от Главния архитект на Община Русе, за обект: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПЕЩ” ПОДОБЕКТ:...
Публикувано на: 09.11.2012, 00:00часа | 644 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Предложения за 36-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 19.07.2018 г.
Протокол 35 ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 юни 2018 година, начало 09:00 часа
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложения за 35-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се поведе на 21.06.2018 г.

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД