петък, 22.февруари 2013

Заповед


О Б Щ И Н А Р У С Е ЗАПОВЕД №……………….. гр. Русе………………2013 год. Постъпили са писма с вх. № 90-41-1/23.01.2013г. на СЦДП ДП ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав“ гр. Русе и...
Публикувано на: 22.02.2013, 00:00часа | 998 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 21.февруари 2013

ЗАПОВЕД №РД-01-207


ОБЩИНА РУСЕ ЗАПОВЕД №РД-01-207 Русе, 08.02.2013г. На основание чл. 124а, ал.5 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с искане с вх.№ №УТ27-55/18.12.2012г. и 94Т-376-1#1/30.01.2013г. от Тихомир Йорданов Дудев -собственик в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5747 по кадастралната...
Публикувано на: 21.02.2013, 00:00часа | 873 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 08.февруари 2013

ЗАПОВЕД №РД-01-145


ОБЩИНА РУСЕ ЗАПОВЕД №РД-01-145 Русе, 29.01.2013 г. На основание чл. 124а, ал.5, чл. 124б, ал.1 и чл.36 ал.2 от ЗУТ и във връзка с искане с вх.№30-1292-2/28.12.2012г. от Иван Добрев Милев и Ростислав Димитров Златарски представители на собствениците на поземлен имот с идентификатор...
Публикувано на: 08.02.2013, 00:00часа | 950 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Заповед № РД 01/200


ОБЩИНА РУСЕ З А П О В Е Д № РД 01/200 Русе, 07.02.2013 година На основание чл. 124а, ал. 5, чл. 124б, ал. 1 и чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и във връзка с искане с вх. №УТ-16-2/23.01.2013 година от Николай Стефанов Минчев и Цветомира Светланова Тодорова, собственици на ПИ 930 в кв. 136 по...
Публикувано на: 08.02.2013, 00:00часа | 923 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Заповед № РД-01-201 / 07.02.2013 г.


О Б Щ И Н А Р У С Е З А П О В Е Д № РД-01-201 / 07.02.2013 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във...
Публикувано на: 08.02.2013, 00:00часа | 965 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 21.декември 2012

Заповед № РД 01/3141


ОБЩИНА РУСЕ З А П О В Е Д № РД 01/3141 Русе, 19.12.2012 година На основание чл. 124а, ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с искане с вх. №УТ-27-37/07.11.2012 година от Снежанка Йорданова Василева, Анелия Йорданова Минкова и Живка Тодорова Кочева, собственици на ПИ 1318 и ПИ 1320...
Публикувано на: 21.12.2012, 00:00часа | 729 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Заповед № РД 01/3140


ОБЩИНА РУСЕ З А П О В Е Д № РД 01/3140 Русе,19.12. 2012 година На основание чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с искане с вх.№УТ-27-52/14.12.2012 година от Валентин Кънчев Вълчанов и Тодорина Стоилова Кожухарова, съсобственици в ПИ 3114...
Публикувано на: 21.12.2012, 00:00часа | 807 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

ЗАПОВЕД №РД-01-2835


ОБЩИНА РУСЕ ЗАПОВЕД №РД-01-2835 Русе,22.11.2012 г. На основание чл. 124, ал.3 и ал.7 от ЗУТ при условията на чл.59 ал.1 и чл.60 от ЗУТ и във връзка с искане с вх.№УТ-27-36/05.11.2012г. от Николай Петков Петков, собственик на поземлен имот с идентификатор 63427.156.541 по...
Публикувано на: 21.12.2012, 00:00часа | 840 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

ЗАПОВЕД №РД-01-2848


ОБЩИНА РУСЕ ЗАПОВЕД №РД-01-2848 Русе,23.11.2012 г. На основание чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и във връзка с искане с вх. №№94СС/0631/10.07.2012г., 94С-61-1#1/03.08.2012г. и 94С-61-1#3/25.09.2012г. от Светлин Ников Велинов, собственик на поземлен имот (ПИ) №314 в кв.47 по плана на...
Публикувано на: 21.12.2012, 00:00часа | 848 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
понеделник, 10.декември 2012

Заповед № РД – 01-2984


О Б Щ И Н А Р У С Е З А П О В Е Д № РД – 01-2984 гр. Русе,10.12.2012 година За осигуряване на чистотата и комунално- битовата дейност на територията на община Русе през есенно-зимния сезон 2012-2013-та година, на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление...
Публикувано на: 10.12.2012, 00:00часа | 827 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
четвъртък, 22.ноември 2012

ЗАПОВЕД №РД-01-2732


ОБЩИНА РУСЕ ЗАПОВЕД №РД-01-2732 Русе,09.11.2012 г. На основание чл. 124, ал.3 и ал.7 от ЗУТ и във връзка с чл.36 ал.2 от ЗУТ, при условията на чл.59 ал.1 и чл.60 от ЗУТ и във връзка с искане с вх.№№УТ-27-27/01.10.2012г. и УТ-27-32/17.10.2012г. от Любомир Иванов Пинтев, собственик...
Публикувано на: 22.11.2012, 00:00часа | 678 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Заповед № РД01/2818


ОБЩИНА РУСЕ З А П О В Е Д № РД01/2818 Русе, 20.11. 2012 година На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с искане с входящ №УТ-27-34/30.10.2012 г. от Евгени Николов Панайотов, собственик на УПИ ХІV-334 и ХV-335 в кв. 132 по регулационния план на гр. Русе Н А Р Е Ж Д А М: Допускам...
Публикувано на: 22.11.2012, 00:00часа | 670 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Заповед № РД 01/2817


ОБЩИНА РУСЕ З А П О В Е Д № РД 01/2817 Русе, 20.11.2012 година На основание чл. 124, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ и във връзка с искане с вх. №УТ-27-40/08.11.2012 година от Огнян Георгиев Карапасев, собственик на ПИ 407 в кв. 14 по регулационния план на с. Николово Н А Р Е Ж Д А М:...
Публикувано на: 22.11.2012, 00:00часа | 680 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
петък, 16.ноември 2012

Заповед № РД 01/2778


ОБЩИНА РУСЕ З А П О В Е Д № РД 01/2778 Русе, 16.11.2012 година На основание чл. 124, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ и във връзка с искане с вх. №УТ-29-21/02.11.2012 година от Димитър Байчев Баев, собственик на ПИ 63427.9.570 в кв. 62 по регулационния план на кв. Долапите, гр. Русе Н А Р Е Ж...
Публикувано на: 16.11.2012, 00:00часа | 731 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 

Заповед № РД01/2777


ОБЩИНА РУСЕ З А П О В Е Д № РД01/2777 Русе, 16.11. 2012 година На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с искане с входящ №УТ-29-22/05.11.2012 г. от ДП „НКЖИ”, собственик на УПИ ХХХІV-631, ХХХV-631 и ХХХVІ-38 в Източна промишлена зона по плана на гр. Русе Н А Р Е Ж Д...
Публикувано на: 16.11.2012, 00:00часа | 746 пъти прочетена | Версия за печат
Чети по нататък...
 
 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.


 Популярни документи
Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Предложения за 36-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се проведе на 19.07.2018 г.
Протокол 35 ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 юни 2018 година, начало 09:00 часа
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложения за 35-то заседание на Общински съвет - Русе, което ще се поведе на 21.06.2018 г.

 Нови връзки
Вестник УТРО
Вестник БРЯГ
Ен Ер Джи Софт ЕООД
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД
„СЕТ ПИСИБИ Технолоджи” ООД