Водеща тема
С концерт на атрактивния дамски струнен квартет „Стрингс“ в Голямата зала на Доходно здание, снощи беше даден официален старт на...

 НовиниRSS Канал
Изложба на авторски бижута от мъниста ще бъде открита на 1-ви март от 15 часа във Военния клуб в Русе. Уникалната по рода си експозиция се организира за първи път в страната по идея на русенката Албена Петкова.  
Традиционната осмомартенска надпревара „Мис шофьор – 2013“ за купата на Община Русе ще се проведе на 2 март (събота) от 10.30 часа на площад „Батенберг“ в центъра на града. 
Младежкият парламент към Общински младежки дом –Русе организира уъркшоп, на който ще бъдат изработени мартеници.  
В чест на 3 март – Национален празник на Република България и 135 години от Освобождението, Община Русе организира Тържествена церемония и Празничен концерт – спектакъл. 
НАД 600 УЧАСТНИЦИ ОТ 10 ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ НА 53. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ“ Атрактивна и фокусирана върху съвременната европейска сцена програма ще предложи програмата на 53-то издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни“.
РУСЕНСКИ И ГЮРГЕВСКИ ПОЖАРНИКАРИ ДЕМОНСТРИРАХА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ Демонстрация на възможностите на нови противопожарни автомобили и съвместни действия при извънредни ситуации в граничния район беше направена днес в Русе.  
На 28.02.2013г., от 11ч. в хотел „Космополитан”, ул. „Добри Немиров” № 1-3, ще се проведе втори информационен ден, във връзка с реализирането на Проект „Социално предприятие – обществена трапезария”. 
Директорката на Чешкия център в София – Катерина Хуртаева и Маргарита Руменова – експерт програми и проекти в центъра гостуваха днес в Русе. Те се срещнаха с директора на Дирекция „Култура и образование“ Ирена Петрова и обсъдиха възможности за сътрудничество между Община Русе и Чешкия център.  ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2011Г.
Църква Всех Святих

Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе


Етажна собственостПревантивно - информационен център Русе
Местната комисия за борба с трафика на хора


Указания за предоставяне на минимална помощ de minimus, съгласно Регламент 1535/2007 г. на регистрираните по Наредба №3 от 1999 г. земеделски производители – пчелари
Списък на спортните обекти и съоръжения - общинска собственост, управлявани от ОП «Спортни имоти», придвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №437 прието с
1. Обект намиращ се в гр. Русе СК ”Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1.6 с площ 16,65 кв.м., като треньорска стая – АОС № 6205/31.03.2010г. 2. Обект намиращ се в СК ”Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1.12 с площ 32,40 кв.м., като треньорска стая – АОС №...
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 49 години днес почина дългогодишната служителка на Община Русе Маринета Бянова Рудницка. Тя е била началник на отдел „Гражданско състояние“ от 1993 до 1999г. Преди това, в продължение на 5 години, е работила в различни звена на Окръжен народен съвет. Поклонението пред тленните...
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Русе съобщава, че авария в електропреносната мрежа е предизвикала повреда на телефонната централа на администрацията. Това е причината телефонните връзки с Общината и част от общинските звена да са затруднени. До отстраняване на аварията, всички институции и граждани могат да ползват за...

Икономически и инвестиционен портал на Община РусеПРИЮТ ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ДОМАШНО КУЧЕРАБОТНО ВРЕМЕ

ул.”Котовск” № 1
плащане на данъци и такси - от 8,30 до 16,45 ч.
обслужване по ЗМДТ - от 8,30 до 12,15 ч. и от 13,00 до 16,45 ч.
Телефони: 506 527, 506 529
Банкова сметка:
ТБ ИНВЕСТБАНК АД - РУСЕ
BIC IORT BGSF
ОБЩИНА РУСЕ-МДТ - IBAN BG96 IORT 7379 8400 0800 00

44 21 00 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЛИХВИ ДНИ
44 24 00 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЛИХВИ ТБО
44 23 00 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИХВИ ПС
44 25 00 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 34 00 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
44 22 00 – ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
44 14 00 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК
44 65 00 – ГЛОБИ ОТ НП ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНАТА
44 28 00 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 80 07 – АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

плащане на данъци и такси:
- ЖК ”Чародейка”, блок 213 - тел. 860 282
- ЖК ”Здравец”, ул.”Котовск” № 5 - тел. 841 161
- ул. ”Борисова”, блок „Й.Йовков” - тел. 834 462
- ул. "Чипровци" (входа на стадион Дунав) - тел. 507 367
- ул. ”Църковна независимост” № 16 - Изчислителен център - тел. 820 113
- ул.”Доростол” № 123, тел. 519 481
- ул.”Плиска” № 56, бл.”Средец, тел. 507 584
Касовите офиси ще работят от 8,00 часа до 16,20 часа.
Наредба № 16 на ОбС Русе - такси за административни услуги
Чл.49 (нов – решение № 1201/26.01.2007 г., изм.реш.№391/18.12.2008 г.) Такси за административни услуги по Местни данъци и такси:
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по приложение № 2 от ЗМДТ:
а) /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ за граждани – срок за изпълнение – от 4 до 14 работни дни - 5.00лв.;
б) /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ за ЕТ и юридически лица: – срок за изпълнение – от 4 до 14 работни дни - 10,00 лв.;
в) /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ бърза услуга – срок за изпълнение – до 3 работни дни: за граждани – 10 лв., за ЕТ и юридически лица – 20 лв.
2. (изм. с реш.№ 391/18.12.2008 г.) Издаване на дубликат на квитанция за платени данъци и такси, копия от декларации по ЗМДТ и други документи – срок на изпълнение до 7 работни дни - 3 лв.
3. (изм. с реш.№ 391/18.12.2008 г.) Предоставяне разпечатка на данъчни сметки/задължения (главница, лихва), вноски, остатъци – срок на изпълнение до 7 работни дни - 3 лв.
Чл.49”а” (нов – решение № 1201/26.01.2007 г.) За издаване на други удостоверения, когато това е предвидено в закон и за заверка на документи се заплащат следните такси:
а) /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ обикновена услуга със срок за изпълнение до 3 работни дни – 2 лв. за брой;
б) /изм.реш.№391/18.12.2008 г./ бърза услуга със срок за изпълнение 1 работен ден – 4.00 лв. за брой.

Съобщения по чл.32 от ДОПК от отдел "Местни данъци и такси" - сектор "Ревизии и контрол на приходи по местни данъци и такси"
Съобщение
ОБЩИНА РУСЕ ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” УВЕДОМЯВА: Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък през 2013г., следва да подадат данъчна декларация до 31 януари. В случаите при започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава...
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Русе уведомява, че поради годишно приключване, на 28 декември след 11ч. и на 2 януари 2013г. през целия ден, ще бъде преустановено плащането на местни данъци и такси и обслужването на граждани и фирми в централния офис на ул....
Важно съобщение
Община Русе Дирекция „Местни данъци и такси” Напомня, че срокът за плащане на първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2012г. е до 30 юни. Срокът за плащане на патентния данък за третото тримесечие на...
Съобщение
Община Русе, Дирекция „Местни данъци и такси”, Уведомява, че поради внедряване на нов програмен продукт за местни данъци и такси на 25 юни 2012г./понеделник/ ще бъде преустановено плащането на местни данъци и такси и обслужването на граждани и фирми в централния офис на ул....
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Община Русе, отдел „Местни данъци и такси”, Уведомява юридическите лица, че срокът за подаване на декларациите по чл.16, ал.1 от Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определяне размера на такса битови отпадъци за 2012 г. според количеството на битовите отпадъци е до 30 ноември...

Информация за размер на ТБО за 2012 година
 1. Декларация за облагане с данък върху наследствата
 2. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
 3. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил
 4. Декларация по по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
 5. Декларация по член. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества
 6. Декларация по чл.16, ал.5 от Наредба No:16 на ОбС Русе за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 7. Декларация за облагане с патентен данък
 8. Декларация за облагане с туристически данък
 9. Декларация по чл.16, ал.1 от наредба 16 на ОбС Русе за определяне на таксата за битови отпадъци
 10. Искане за издаване на документи
 11. Искане за прихващане или възстановяване
 12. Искане за данъчна оценка
 13. Уведомление за закриване партида на МПС
 14. Уведомление за закриване партида на недвижим имот
 15. Информация за необходимите документи и сроковете за подаване на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси


 Нови галерии
Общински съветници 2015 - 2019 г
Общински съветници - мандат 2011-2015
1-ви Май 2007 г.
6 септември 2006г. - 121-ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ